Důležité informace

Pracovní doba a oblast působení

Termín a čas schůzky závisí na společné domluvě. Může to být ráno, dopoledne, odpoledne, a to většinou ve všední den. V případě večerních, nočních nebo víkendových časů je služba dražší a není tak často dostupná. Oblast působení je primárně Praha a okolí. V případě domluvy, s příplatkem za dopravu do cílového místa vlastním autem, je možné zajet i na periferii, případně do místa vzdáleného desítky i stovky kilometrů od místa působení.  

Podmínky spolupráce

 • Svým klientům věřím, ale je dobré mít nějaká pravidla ;-)
 • Dodržuji dohodnuté termíny a vyčleněné časy. Ale může se stát něco nepředvídatelného. V případě neuskutečnění schůzky z mé strany není potřeba službu uhradit. Je možné se domluvit na slevě v případě náhradní schůzky. 
 • V některých případech (např. u klientů, kteří opakovaně zruší dohodnutý termín, nebo se bez omluvy nedostaví) žádám zaplacení předem bez nároku na slevu.
 • Objednaný termín je závazný jak pro mě, tak i pro klienta. Pokud se rozhodnete z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, dejte mi to vědět do 24 hodin před uskutečněním schůzky. Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 24 hodin před domluvenou schůzkou, případně na schůzku vůbec nedorazí, je nutné uhradit službu v plné výši, tj. v případě slevových balíčků odečtu daný počet hodin z celkového kreditu 20 nebo 50 předplacených hodin. Tuto částku si ponechávám, protože jsem se zarezervovaným termínem počítal, vyhradil ho pouze pro klienta a bez jejího uhrazení by se jednalo o zbytečnou časovou i finanční ztrátu. V případě, že klient na schůzku dorazí např. s 15 minutovým zpožděním, můžu požadovat vyšší cenu za poskytnutou službu, případně odečíst ztracený čas z celkového předem dohodnutého trvání schůzky. 
 • Rezervaci je možné zrušit bezplatně nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Platbu za včas zrušenou rezervaci Vám vrátím nebo po dohodě s vámi převedu na jiný vyhovující termín. 

Platbu předem na účet za rezervaci je možné provést následujícím způsobem

 • Převodem na účet číslo viz Kontakt. Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno. Platbu převodem na účet je potřeba provést před uskutečněním schůzky. Pokud se platba neobjeví na účtu před zahájením požadované služby, vyhrazuji si právo objednávku zrušit nebo neposkytnout slevu, která se váže na platbu předem na účet. 

Způsob úhrady ceny za poskytnutou službu

 • Platbou v hotovosti po skončení konzultace/návštěvy. 

Upřesnění k cenám a slevám

Ceník byl sestaven tak, aby reflektoval situaci na trhu a jednalo se tak o ceny obvyklé. Obsahuje řadu slev, které zvýhodňují klienty, kteří mi důvěřují a využívají moje služby častěji. Slevový balíček 20/50 hodin - zvýhodněná cena platí jen v případě, že vyčerpáte všechny hodiny. Pokud se rozhodnete např. po deseti vyčerpaných hodinách zažádat o zrušení balíčku a vrácení peněz, bude Vám dopočítána plná cena za poskytnuté služby, jako byste balíček vůbec nezakoupili, a zbylé peníze Vám poté vrátím na Vámi zadané číslo bankovního účtu. Dále: Je důležité informovat se o příplatcích k základním cenám služeb - příplatky jsou také v ceníku.  Uvedené ceny za služby jsou za každou započatou hodinu. Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami! Uvedený ceník je platný od 22. 7. 2021. Změna vyhrazena. Ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem DPH. 


Zásady ochrany soukromí 

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami, které provozuji. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na mých stránkách odkazuji. Plně respektuji Vaše právo na soukromí a neshromažďuji žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Neshromažďuji žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím emailu nebo při použití webových formulářů "Objednací formulář" či "Newsletter", kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím mých webových stránek, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a použita bude pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Při zpracování osobních údajů dbám na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.


Důležité sdělení

Vyhrazuji si právo odstoupení od poskytnutí/poskytování služeb/od uzavřené smlouvy v případě:

 • neplnění společně dohodnutého postupu klientem i přes opakované upozornění,
 • nerespektování akutního doporučení klientem k zamezení bezprostředního ohrožení života a zdraví jeho nebo jeho dětí, 
 • agresivity klienta nebo jeho dítěte,
 • zamlčení závažných skutečností klientem o sobě nebo o dítěti a o dalších záležitostech souvisejících s výkonem mé práce,
 • špatné platební morálky klienta,
 • jiné nevhodné chování klienta či lidí v jeho okolí.

Neposkytuji psychologickou diagnostiku. Poradenství neposkytuji lidem s psychiatrickou diagnózou a lidem v akutní fázi psychiatrického onemocnění.