Nejčastější dotazy


Jak bude postaráno o bezpečnost mého dítěte? 

To je určitě nejdůležitější otázka a je dobře, že Vás zajímá. V první řadě je důležité si uvědomit, že o Vaše dítě se nebude starat student, ale stabilní a zodpovědný chlap, otec jedenáctileté dcery, vychovatel, který má na starost přes deset let s různými obměnami kupu většinou 6-8 výrůstků v rámci stálého zaměstnání (v dětském výchovném ústavu), vedoucí různých zájmových kroužků a vícedenních akcí včetně letních táborů, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v magisterském oboru a absolvent celé řady vzdělávacích kurzů a psychoterapeutického výcviku. K tomu disponuji kladným psychologickým posudkem, potravinářským průkazem a aktuálně i očkováním proti Covid-19. Samozřejmostí je čistý trestní rejstřík. Doložení těchto faktů (potvrzení, dokladů, certifikátů) lze určitě domluvit. Právě s vědomím, že pověst mužů v posledních letech tak moc utrpěla různými selháními několika z nich, přicházím s tolika zárukami, aby moji klienti měli co největší jistotu, že svěří své dítě do péče psychicky zdravému, důvěryhodnému a zodpovědnému člověku. Řidičský průkaz vlastním od svých 18 let a běžně děti v rámci zaměstnání a v rámci živnosti převážím. Zároveň přes deset let řídím vlastní vůz.   Při převozu dítěte v autě je nutné, aby sám klient předal instrukce, pokud má dítě nějaké specifické potřeby včetně konkrétních požadavků na autosedačku, nebo na kterém sedadle má sedět. Zbývá jen doplnit, že pro jistotu jsem pojištěný, a to u České podnikatelské pojišťovny. Pojištění se týká obsluhy cizího auta a péče o dítě.     


Jakým způsobem se služba hradí a za co se připlácí? 

Záleží na domluvě. Platit je možné v hotovosti/převodem na účet před i po uskutečnění schůzky. Pro klienta je nejvýhodnější předplatit si balíček s 10, 20 a více hodinami. Získá tak slevu až 70 korun/hod. ze základní ceny 250 Kč/hod. Je nutné ale počítat s příplatky. Připlácí se například za každé další dítě na hlídání, použití auta, nebo hlídání přes noc, o svátku či o víkendu. Je nutné také počítat s tím, že zpoplatněná je i tzv. "čekací doba" (pokud je dítě např. na kroužku a já na něj čekám). Je potřeba si uvědomit, že tento čas mám vyhrazený pro klienta a tím pádem ho nemůžu využít pro jiného klienta. Právě proto ho potřebuji uhradit celý. Většinou tato doba nepřekročí jednu hodinu. Pokud je čekací čas delší, lze individuálně domluvit úpravu ceny. Stejně tak je nutné počítat s tím, že zpoplatněný je i čas převozu dítěte např. na letní tábor, a to tam i zpět (+ připočítávají se příplatky za auto). Pokud klient chce, abych dítě vzal na nějakou akci či atrakci, která je zpoplatněna (např. Matějská pouť, aquapark, kino), musí počítat s tím, že tento poplatek uhradí i za mě a čas zde strávený se opět započítává standardně do zpoplatněného "hlídacího času". Např. návštěva kina v ceně 200 Kč/os. v trvání dvou hodin bude tedy stát klienta dohromady 400 Kč + dvě hodiny času (2x250 Kč/hod. při základní ceně za hlídání bez slev), což je celkem 900 Kč. Často se ale s klienty domlouvám na tom, že v našem případě za kino, se na vstupence podílím 50-75 % její ceny. A společný čas lze trávit pestře i bez takových nákladných zábav :-)       


Jak se řeší svačinky, odměny typu zmrzlina, případně jídlo? 

Opět záleží na domluvě. Nejpraktičtější je, když mi klient na začátku schůzky předá např. 500 Kč a instrukce ohledně diet či alergií - co dítě smí či nesmí. Zkrátka se domluvíme, za co lze peníze utrácet. S těmito penězi pak nakládám a po schůzce či po vyčerpání peněz předám klientovi vyúčtování. 


Mám obavy z první schůzky, vůbec vás neznám a bojím se svěřit dítě někomu cizímu...

Většinou v lidech při osobním setkání vyvolávám důvěru, a to oprávněně. Takže vás můžu ujistit, že se opravdu není čeho obávat. Cizí si samozřejmě na začátku jsme. Ale velmi rychle se můžeme poznat, najít společná témata, zasmát se a zjistit, že máme třeba podobné záliby. Především však jde o profesionalitu - vy potřebuje pohlídat dítě, a to je práce, na kterou jsem vystudovaný, proškolený a mám v ní dlouholetou praxi. Navíc mě ta práce baví. To je to, co moji klienti oceňují a určitě nezklamu ani vás :-) Co se týká bezpečnosti, poskytuji mnoho záruk, ale o tom už jsem se rozepsal v prvním dotazu.