Příplatky

Typ příplatku

                                                                                                      Výše příplatku

Příplatek u služby HLÍDÁNÍ

Za každé další hlídané dítě z důvodu zvýšených nároků na hlídání. Netýká se slevových balíčků. 


50 Kč/hod.

Příplatek u služby "Hodinový přítel" 

Standardní cena jedné hodiny je 250 Kč. S příplatkem u služby Hodinový přítel je tedy celková cena 350 Kč/hod. Doporučuji tedy využít slevový balíček, kde při zakoupení 20 a více hodin získáte i více jak 30% slevu a ušetříte tím několik tisícovek. Více v Ceníku


100 Kč/hod.

Příplatek za práci o víkendu, o svátku či po hlavní pracovní době  

Hlavní pracovní doba je v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách (od 7 do 19 hodin). Večerní čas: 19-22 hodin. Termíny a časy závisí na domluvě.  

500 Kč / jednorázový příplatek bez ohledu na počet hodin


1500 Kč / jednorázový příplatek za práci v noci bez ohledu na počet hodin

Příplatek za náročnost

Jedná se např. o hlídání dětí se specifickými potřebami 

(např. děti mladší 3 let, handicapované a zdravotně postižené děti aj.)


50-200 Kč / hod.


Příplatek za přesun hromadnou dopravou (mimo dobu hlídání)

Týká se např. vyzvednutí dítěte ze školy a jeho doprovod domů. To může být činnost na 1 hodinu. V takovém případě si účtuji i čas, který strávím v dopravě přesun ke škole a poté po předání dítěte rodičům zpět domů. Zaplacení pouhé 1 hodiny přímé péče by se mi nevyplatilo. Jak příplatek počítám: Za každou započatou hodinu strávenou přesunem (na místo vyzvednutí dítěte a z místa předání dítěte). Tento příplatek si účtuji i v případě delších cest MHD na místo hlídání bez ohledu na počet hodin, kdy doprava na místo trvá déle než 30 minut. Vše předem s klienty domlouvám.


50-150 Kč / hod.


Čekání na dítě

Jedná se o situace, kdy chce klient, abych na dítě počkal, než skončí škola, zájmový kroužek atp. Tato "čekací doba" se počítá tak, jakoby probíhalo samotné hlídání a řídí se tedy cenami i slevami za hlídání. Platí, že tento čas (v průběhu čekání) rezervuji pro klienta, a je to tedy čas, který nemůžu využít pro jiného klienta. Klient mě ovšem může zaúkolovat (např. fotit dítě během zájmového kroužku, něco nakoupit atp.). Po domluvě je možné snížit hodinovou sazbu. 


Příplatek za použití SUV Škoda Yetti (tam a zpět)

Zejména pokud jde o poskytování služeb mimo Prahu, 

a to např. na její periferii nebo v jiné obci. 

Počítá se celková délka trasy (tam a zpět) podle údajů 

z www.mapy.cz Započítání příplatku a výsledná částka 

bude sdělena dopředu a musí být objednavatelem odsouhlasena. 

Automobil může být po domluvě s klientem využit i pro převoz věcí, odvoz na tábor či jinou akci atd. 

Automobil nemusí být využit a místo toho může být využito MHD. 

K uvedenému je potřeba připočítat případné poplatky za parkování. 


300 Kč / den

5 Kč / km 

(nad 20 km z centra Prahy)

Příplatek na ostatní náklady (jízdné, vstupné atp.)

V případě návštěvy akce se klient finančně podílí na úhradě nákladů (50 % z ceny), které mám s návštěvou této akce spojené. Je to tak i v případě, že se jedná o zábavnou akci. Na tuto akci totiž jdu samozřejmě primárně za účelem hlídání dítěte. Jde tedy o práci. Týká se i služby "Hodinový přítel", kdy jdu na akci také pracovně jako doprovod. 

50 % z ceny