Příplatky

Typ příplatku

                                                                                                      Výše příplatku

Příplatek u služby "Hodinový táta"

Za každé další hlídané dítě z důvodu zvýšených nároků na Hodinového tátu. Tento příplatek neplatí pro slevový balíček - viz příplatky u slevového balíčku. 


50 Kč/hod.

Příplatek u služby "Hodinový přítel" 

Hodinová sazba této služby se řídí ceníkem služby "Hodinový táta". Vztahuje se na ni i slevový balíček a případně sleva za platbu předem viz slevy 


100 Kč/hod.

Příplatek za práci o víkendu, o svátku či po hlavní pracovní době  

Hlavní pracovní doba Hodinového táty je v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách (od 7 do 19 hodin). Večerní čas: 19-22 hodin.  Termíny a časy závisí na domluvě. Netýká se emailů a služby Pomoc v krizi, která má příplatky dány. Tento příplatek neplatí pro slevový balíček.


 

500 Kč / jednorázový příplatek bez ohledu na počet hodin


1500 Kč / jednorázový příplatek za práci v noci bez ohledu na počet hodin

Příplatek za náročnost

Jedná se např. o hlídání dětí se specifickými potřebami 

(např. ADHD, handicapované a zdravotně postižené děti aj.)


50-200 Kč / hod.


Příplatek za přesun hromadnou dopravou (mimo dobu hlídání)

Týká se např. vyzvednutí dítěte ze školy bez hlídání (obvykle nepřekročí jednu 

hodinu čistého času přímé péče). V takovém případě si účtuji k hodinové sazbě 

i příplatek za přesun hromadnou dopravou (z Palmovky a zpět), a to za každou 

započatou hodinu strávenou přesunem (na místo vyzvednutí dítěte a z místa předání dítěte). Tento příplatek si účtuji i v případě delších cest MHD (dojezd delší než 30 minut). 


50-150 Kč / hod.


Příplatek za čekání

Jedná se o situace, kdy chce klient, abych na dítě počkal, než skončí škola, zájmový kroužek atp. Tato "čekací doba" se počítá tak, jakoby probíhalo samotné hlídání a řídí se tedy cenami i slevami za hlídání. Platí, že tento čas (v průběhu čekání) rezervuji pro klienta, a je to tedy čas, který nemůžu využít pro jiného klienta. Klient mě ovšem může zaúkolovat (např. fotit dítě během zájmového kroužku, něco nakoupit atp.). 

Příplatek za použití automobilu (tam a zpět)

Zejména pokud jde o poskytování služeb mimo Prahu, 

a to např. na její periferii nebo v jiné obci. 

Počítá se celková délka trasy (tam a zpět) podle údajů 

z www.mapy.cz Započítání příplatku a výsledná částka 

bude sdělena dopředu a musí být objednavatelem odsouhlasena. 

Automobil může být po domluvě s klientem využit i pro převoz věcí, odvoz na tábor či jinou akci atd. 

Automobil nemusí být využit a místo toho může být využito MHD. 

K uvedenému je potřeba připočítat případné poplatky za parkování. 

300 Kč / den

5 Kč / km 

(do 20 km z centra Prahy)

10 Kč / km 

(nad 20 km z centra Prahy)

Příplatek na ostatní náklady (jízdné, vstupné atp.)

V případě návštěvy akce se klient finančně podílí na úhradě nákladů (50 % z ceny), které mám s návštěvou této akce spojené. Je to tak i v případě, že se jedná o zábavnou akci. Na tuto akci totiž jdu samozřejmě primárně za účelem hlídání dítěte. Jde tedy o práci. Týká se i služby Hodinový přítel, kdy jdu na akci také pracovně jako doprovod. 

50 % z ceny